Обмисляте ли да закупите вакуумно запечатващо устройство, но сте объркани от цялата информация от дистрибуторите: номинална мощност, вакуумно налягане, обем на помпата и т.н.? В публикацията в блога по-долу описваме подробно всеки термин и ефектите му върху процеса на вакуумно опаковане.


Вакуумно налягане (- mbar)
Вакуумното налягане се измерва в отрицателни мили бара. Тази информация ви позволява да знаете максималното вакуумно налягане (вакуум), което може да бъде постигнато във вакуумния плик за храна от този вакуумен уред. Колкото по-голямо е вакуумното налягане, толкова повече въздух (кислород) се отстранява. Това означава по-малка възможност за развитие на микроорганизмите.


Помпата
Помпата може да бъде мембранна или бутална (едно- или двубутална). Уредът за вакуумно запечатване може да има и две помпи. Типът и броят на помпите влияят на скоростта, с която въздухът се отстранява от торбата или контейнера. Двойната помпа премахва въздуха по-бързо от единичната, дори един път по-бързо. Това означава, че ще вакуумирате храната по-бързо . Това е особено важно при вакуумно затваряне на големи партиди храна.


Обем на помпата (л/мин)
Обемът на помпата се измерва в литри за минута и отбелязва обема въздух, който се изпомпва за минута. Тази информация е свързана главно с типа и размера на помпата, макс. Обороти в минута и номинална мощност на уреда. Колкото по-голям е обемът на помпата, толкова по-бързо се изпомпва въздухът от торбата или контейнера .


Номинална мощност на уреда (W)
Номиналната мощност на уреда се измерва във ватове и ви казва колко електричество е необходимо, за да работи. За крайния потребител това обикновено означава, че машината е по-силна, но също така означава, че използва повече енергия. Ето защо е важно да се намери оптимално съотношение между номиналната мощност и другите функции на вакуумната машина


Функция за ръчно и автоматично вакуумно опаковане
Ръчните и автоматичните функции ви позволяват да съхранявате всякакви хранителни продукти – от сушени месни продукти до деликатни печива и сочни плодове. Значението на тези функции се обяснява просто чрез сравняване на сухо и прясно месо. Сухото месо е твърдо и не съдържа влага, така че можете да го вакуумирате с натискане на бутон – автоматична функция. В този случай машината отстранява въздуха, докато достигне максималното вакуумно налягане с интегрираната си помпа и завършва процеса чрез автоматично запечатване на торбата.


От другата страна има прясно месо, което съдържа много течност. Ако трябваше да го опаковате под вакуум с автоматична функция с машина без уловител за течности, устройството за вакуумно запечатване ще абсорбира течността и ще се повреди.


Силно се препоръчва използването на ръчна или усъвършенствана функция за импулсно вакуумно опаковане за опаковане на прясно месо, сочни плодове, (бланширани) зеленчуци и печени продукти. Някои производители също го наричат функция за меко или деликатно вакуумно опаковане.


Ръчната функция е проста и просто означава, че спирате помпата, като натиснете бутона, когато прецените, че е отстранен достатъчно въздух или когато течността в торбата се доближи до машината. Устройството за вакуумно запечатване също автоматично ще запечата торбата в края.


Сензор за течности
Сензорът спира помпата, когато открие течност в изпомпвания въздух и по този начин предотвратява навлизането на течността в машината . Специален индикатор ще ви предупреди, когато/ако това се случи. Решението е просто – просто трябва да почистите и подсушите специалния контейнер във вакуумния канал.


Въпреки сензора, препоръчваме използването на функция за ръчно вакуумно опаковане при вакуумно опаковане на влажни храни, тъй като ви позволява да спрете помпата във всеки един момент.


Уловител за излишната течност
Контейнерът за излишната течност е малко по-проста защита от абсорбиране на течност при вакуумно опаковане. Обикновено е под формата на малък контейнер, който събира капчици течност. При по-големи количества течност помпата и пресостатът се повреждат – в началото машината няма да превключи на автоматично заваряване, а в края дори няма да вакуумира въздух.


 Можете да прочетете повече за допълнителните функции на вакуумните уплътнители и техния принос към процеса на вакуумно опаковане във втората част на този блог.