Меню
Количка

Декларация за поверителност

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

Виеза ООД, с адрес на управление гр. София 1415, бул. Черни Връх 73, с булстат №: 206212033 и ДДС №: BG206212033 или нейните филиали (WAW,„наш“ „ние“ или „нас“) знаем колко е важна поверителността за нашите клиенти и се стремим да има яснота относно начина, по който събираме, използваме, предоставяме, прехвърляме и съхраняваме Вашите лични данни. Препоръчваме ви да прочетете настоящите правила за поверителност за да разберете нашите практики за поверителност, включително какви лични данни събираме, защо ги събираме, какво правим с тях и как ги защитаваме, както и какви са индивидуалните Ви права.

ВЪВЕДЕНИЕ:

WAW оценява интереса, който проявявате към компанията, продуктите и услугите ни, посещавайки нашите уебсайтове (www.waw.bg) или свързани комуникационни канали, включително, но не само, страниците на социалните ни мрежи и/или канали и блогове (наричани общо "Страници на WAW").

Тези правила за поверителност се отнасят за личните данни, които събираме или обработваме, когато взаимодействате със страниците на WAW. Вие можете да взаимодействате с WAW чрез страниците на WAW, като купувате и използвате нашите продукти и услуги, чрез маркетингови известия, а също и чрез връзка с нашия екип за поддръжка на клиенти. Тези взаимодействия могат да се осъществят от посетители, клиенти, бизнес клиенти, доставчици и/или бизнес партньори.

WAW също така обработва лични данни извън нашите страници на WAW, за което се изискват различни правила за поверителност (напр. приложения или изследователски проекти на WAW или други конкретни уебсайтове или портали). Когато и където това се случи, WAW ще поясни, че съответните правила за поверителност са различни от настоящите.

За да създаде глобален подход към защитата на личните данни и да позволи вътрешно прехвърляне на данни между компаниите на WAW в България, WAW приема задължителни корпоративни правила, наречени Правила за поверителност на WAW. 

Накрая, но не на последно място, поверителността на Вашите лични данни е от истинско значение за нас. Оказвате ни доверие, като взаимодействате с нашите страници на WAW, и ние ценим Вашето доверие. Това означава, че ние се ангажираме да защитаваме поверителността на личните Ви данни по всяко време.

КОИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ?

Когато използваме израза "лични данни" в нашата бележка за поверителност, имаме предвид свързана с Вас информация, която ни помага да Ви идентифицираме директно или в комбинация с друга информация, с която може да разполагаме.

ДАННИ НА АКАУНТ ВЪВ WAW

Може да изберете да създадете онлайн акаунт във WAW, за да се възползвате от услугите ни и изживяването при онлайн пазаруване.

Когато създавате акаунт във WAW, ние събираме следните лични данни:

 • име;
 • имейл адрес;
 • парола;
 • Освен това може да е необходима следната информация, ако взаимодействате с WAW професионално (напр. в качеството на бизнес клиент, доставчик и/или бизнес партньор):
 • Име на компанията;
 • Aдрес на компанията;
 • Булстат / ЕИК на компанията;
 • МОЛ на компанията.

Ние използваме тези лични данни, за да създадем и поддържаме Вашия акаунт във WAW. Можете да използвате акаунта си във WAW за различни услуги. Когато използвате акаунта си във WAW за определена услуга, ние може да добавим допълнителни лични данни към акаунта Ви във WAW. Следващите параграфи Ви информират относно услугите, които можете да ползвате, и какви Ваши лични данни ще добавим към акаунта Ви във WAW, когато го направите.

Създаването на Ваш акаунт във WAW става само по Ваше искане. Затова ние считаме, че обработката на данните от акаунта Ви е необходима за изпълнението на договора, в който Вие сте страна, и е законна според член 6 б) на Регламент (ЕО) 5419/16.

ДАННИ ЗА ПОКУПКА И РЕГИСТРИРАНЕ

Можете да купувате продукти и услуги на WAW от нашия онлайн магазин и да регистрирате продукта си.

Когато купувате продукти/услуги и когато регистрирате продукта си, ние събираме следните лични данни:

 • адрес, на който се изпраща и фактурира стоката;
 • телефонен номер;
 • хронология на фактурите, която съдържа преглед на закупените от WAW продукти/услуги;
 • подробности от разговори, които може да сте водили с отделите за обслужване на клиенти относно Ваши въпроси във връзка с покупки или изживяването в онлайн магазина;
 • детайли на регистрирания от Вас продукт или услуга, като наименованието на продукта/услугата, категорията, към която спада, номер на модела, дата на покупката, доказателство за покупката.

Ние използваме тези лични данни, за да осъществим покупката Ви и/или да регистрираме Вашия продукт. Когато имате акаунт във WAW, можете също да регистрирате продукта си. Ако влезете с Вашия акаунт във WAW, данните за покупката и регистрацията Ви ще бъдат добавени в акаунта Ви във WAW. Ако купувате продукти/услуги на WAW като "гост", ние ще използваме Вашите данни за покупка и регистрация, за да осъществим покупката Ви, но няма да добавим тази информация към Вашия акаунт във WAW.

Покупката и регистрацията на продукти става само по Ваше искане. Ние считаме, че обработката на данните за покупката и регистрацията е необходима за изпълнението на договора, в който Вие сте страна, и е законна според член 6 б) на Регламент (ЕО) 5419/16.

ДАННИ ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ ИЗВЕСТИЯ

Можете да изберете да се запишете за получаване на маркетингови и промоционални известия.

Когато се запишете за получаване на маркетингови и промоционални известия, ние ще използваме следните лични данни:

 • имейл адрес (ако нямате акаунт)
 • данни на акаунта Ви във WAW
 • взаимодействието Ви със страниците на WAW, имейлите, върху които сте щракнали и които сте отворили, и участието Ви в събития.

Ние използваме тези лични данни, за да Ви изпращаме промоционални известия, базирани на Вашите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от WAW.

Компаниите от групата на WAW може да се свържат с Вас и да Ви изпращат промоционални известия чрез имейл, SMS и други дигитални канали, като мобилни приложения и социални мрежи. За да можем да пригодим известията към Вашите предпочитания и поведение и да Ви осигурим най-добро и персонализирано изживяване, ние може да анализираме и комбинираме цялата информация, свързана с данните от акаунта Ви и взаимодействията Ви с WAW. Използваме също тази информация, за да създадем сегменти от нашата публика, показващи ни от кои наши продукти и услуги се интересуват потребителите, както и да проследяваме успеха на маркетинговите ни усилия.

WAW Ви дава възможност да оттеглите в който и да е момент съгласието си за получаване на промоционални известия, като използвате връзката за отписване в края на всеки промоционален имейл, който получавате от нас.

Ние може също да изпращаме прессъобщения на WAW чрез имейл ("Данни от изпратени чрез имейл прессъобщения"). Когато изпраща прессъобщения, WAW ще обработва името, данните за контакт (напр. имейл) и фирмената Ви информация.

Обработката на лични данни за промоционални известия се основава на Вашето съгласие, т.е. предоставено на доброволна основа; тази основа е законна според член 6 а) на Регламент (ЕО) 5419/16. Когато WAW обработва личните Ви данни въз основа на съгласието Ви, имате право да оттеглите съгласието си в който и да е момент, без това да се отрази на законността на обработката, базирана на съгласието Ви, преди да го оттеглите.

ДАННИ ОТ УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ

Можете да изберете да участвате в томболи, състезателни игри или други състезания ("Състезание") чрез нашите страници на WAW.

Когато се запишете за дадено състезание, ние използваме следните лични данни:

данните от акаунта Ви, ако участвате след влизане във Вашия акаунт във WAW;

данните на Вашия профил в социална мрежа, ако участвате след влизане в акаунта си в социална мрежа;

 • име;
 • имейл адрес;
 • телефонен номер;
 • физически адрес;
 • дата на раждане или възраст;
 • материал или съдържание, създадени и предоставени от Вас, които Ви позволяват да участвате в томболата, състезанието, играта или друг вид състезание.

Ние използваме тези лични данни, за да Ви позволим да участвате, да Ви идентифицираме, да предотвратим/открием измама и да можем да Ви наградим (ако спечелите).

Считаме обработката на данните, описани по-горе за необходими за изпълнение на договора, към който вие сте отговорна част според според член 6 б) на Регламент (ЕО) 5419/16.

ДАННИ ОТ ОНЛАЙН ОБРАТНА ВРЪЗКА

Вие можете да изберете да давате обратна връзка, коментари, въпроси и отзиви в онлайн оценки ("Онлайн обратна връзка").

Когато се възползвате от тази възможност, ние ще обработваме следните лични данни:

 • Вашите обратна връзка/коментари/въпроси/отзив за оценка
 • данните Ви за контакт, в случай че ни ги предоставите (име, имейл, телефонен номер).

Ние използваме тези лични данни, за да осигурим за WAW ценни идеи за подобряване на нашите страници на WAW или гамата от продукти/услуги.

Ние считаме, че обработката на данните Ви от онлайн обратна връзка се основава на законния интерес на WAW да подобрим нашите страници на WAW и гамата ни от продукти и услуги и е законна според член 6 е) на Регламент (ЕО) 5419/16.

ДАННИ ОТ СЪБИТИЯ

WAW може да събира данни от събития, уебинари или панаири ("Събития"), които може да желаете да посетите и за които се регистрирате чрез страниците на WAW. Можете да се регистрирате или чрез страниците на WAW, или чрез другата компания организатор.

Когато се регистрирате за събитие, ние ще обработим следните лични данни:

 • данните на акаунта, ако се използва такъв
 • име
 • имейл
 • интерес към продукт/услуга.

Освен това ще е необходима следната информация, ако взаимодействате с WAW професионално:

 • специалност;
 • учреждение;
 • интерес към продукти;
 • дата;
 • служебен телефон;

С регистрирането си за дадено събитие Вие се съгласявате да получавате известия от WAW, директно свързани със събитието, като например мястото и часа на провеждането му.

Ние считаме, че обработката на данните от участието Ви в събития е необходима за изпълнението на договора, в който Вие сте страна, и е законна според член 6 б) на Регламент (ЕО) 5419/16.

ДАННИ ОТ СЛЕДЕНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Когато взаимодействате или общувате чрез канали/страници/промоции и блогове на социални мрежи (напр. когато щраквате върху "харесвам" или "споделяне", когато публикувате и споделяте коментари и представяте оценки и отзиви), личните Ви данни се обработват от трета страна, която извършва следене на социалните мрежи за WAW. Това означава, че третата страна, извършваща следене на социалните мрежи, ще задържи копие от Вашите публично достъпни онлайн взаимодействия, до които тази трета страна ни е осигурила достъп.

Личните данни, които събираме, включват публично достъпната информация, предоставена от Вас в контекста на социалните мрежи, от съответния доставчик на социалната мрежа чрез трета страна, която извършва следене на социалните мрежи, като: име, пол, дата на раждане или възраст, начална страница, снимка за профила, часова зона, пощенски адрес, държава, интереси и коментари и съдържание, които сте публикували/споделили.

Ние използваме тези лични данни, за да добием обща представа за мнението на хората за нас и нашите марки, да получим представа за съответните онлайн лица, формиращи общественото мнение, да разрешим проблеми и/или подобрим продуктите и услугите на WAW и/или да започнем разговор с Вас с промоционална цел (на основата на въпроси/искания, които сте отправили към нас или конкурентите ни).

Ние считаме, че обработката на данните от следене на социалните мрежи в контекста на посоченото по-горе се основава на законен интерес на WAW и е законна според член 6 е) на Регламент (ЕО) 5419/16.

ДАННИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ КЛИЕНТИ 

Yие можете да взаимодействате с нашите центрове за обслужване на потребители или клиенти.

Когато се свързвате с екипа за поддръжка на клиенти или комуникирате с представител на поддръжката на клиенти на WAW чрез имейл, по телефона или писмено (напр. с карта за обратна връзка), ние ще използваме следните лични данни:

 • данните от акаунта Ви;
 • име;
 • телефонен номер;
 • номер на поръчка, ако е приложимо;
 • Вашите хронология и записи на обажданията, хронология на покупките, съдържание на въпросите Ви или исканията, които сте отправили.

Ние използваме тези лични данни, за да осигурим поддръжка за Вас като потребител или клиент (което може да бъде свързано с продукт или услуга), да отговаряме на запитванията Ви, да изпълняваме исканията Ви и да Ви предоставяме съответни клиентски услуги, напр. поправка или получаване на продукти/услуги. Използваме също тези лични данни, за да подобрим, поправим и персонализираме нашите продукти и услуги, да отговаряме на стандартите за съответствие и да образоваме нашите служители по обслужване на клиентите по време на обучението им.

Ако ние осигуряваме тази услуга на базата на споразумение с Вас, ние считаме, че обработката на личните Ви данни е необходима за изпълнението на договора, в който Вие сте страна, и е законна според член 6 б) на Регламент (ЕО) 5419/16.

В други случаи ние считаме, че обработката на личните Ви данни в контекста на посоченото по-горе се основава на законен интерес на WAW и е законна според член 6 е) на Регламент (ЕО) 5419/16.

ПОДОБРЯВАНЕ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ("ДАННИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ") 

Когато използваме личните данни, които сме събрали от Вас при използването на продукти/услуги на WAW и/или нашите страници на WAW, с цел анализ, ние правим това, за да подобрим продуктите и услугите си и да усъвършенстваме потребителското Ви изживяване. Правим това и за да получим обща представа за това коя категория публика от кои наши продукти/услуги се интересува.

Ние считаме, че обработката на личните Ви данни в контекста на посоченото по-горе се основава на законния интерес на WAW да подобрим нашите страници на WAW и гамата ни от продукти и услуги и е законна според член 6 е) на Регламент (ЕО) 5419/16.

ЧУВСТВИТЕЛНИ ДАННИ 

В процеса на осигуряването на услуги за Вас ние може да съберем информация, която би могла да разкрие Вашия расов или етнически произход, физическо или психическо здраве, религиозни вярвания, предполагаемо извършване на или осъждане за престъпления. Този вид информация се счита за "чувствителни лични данни" според член 9 на Регламент (ЕО) 5419/16.

Ние събираме чувствителни данни само когато сте дали изричното си съгласие, когато е необходимо или когато Вие съзнателно сте ги обявили публично.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ДРУГИ ЛИЦА:

ФИЛИАЛИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ  

Ние може да разкрием личните Ви данни:

 • На нашите филиали или дъщерни дружества за целите, описани в тези правила за поверителност;
 • На наши доставчици на услуги от трети страни от рода на хостинг на уебсайтове, анализи на данни, обработка на фактурирането/плащането, изпълнение на поръчки, информационна технология и свързани с нея инфраструктури, обслужване на клиенти, изпращане на имейли, управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), управление на идентичността, организиране на събития, маркетингови проучвания, одити, разкриване на измами и други услуги;
 • На трети страни (платформи за доставка на имейли, СМС, Viber, Facebook или други) посредством ръчен контрол на данните, за да могат да Ви изпращат маркетингови известия, съобразени с Вашите предпочитания, ако сте избрали да ги споделите;
 • На трети страни-спонсори на томболи, състезания и други подобни промоции На хората, свързани с Вашия акаунт в социална мрежа, на други потребители на уебсайта и на доставчика на акаунта Ви в социалната мрежа във връзка с Вашето споделяне в нея. Като свързвате акаунта си във WAW с акаунта си в социална мрежа, Вие ни давате право да споделяме информация с доставчика на акаунта Ви в тази мрежа и разбирате, че използването на информацията, която споделяме, се ръководи от правилата за поверителност на доставчика на социалната мрежа;
 • Когато взаимодействате с WAW като бизнес клиент, доставчик или бизнес партньор, WAW може да разкрие лични данни, съдържащи се в доклади и други материали, осигурени от Вас и/или Вашата компания, в съответствие с ангажимент с друг бизнес партньор и/или доставчик.

ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ  

Ние можем да използваме и разкриваме личните Ви данни, когато смятаме, че е необходимо или подходящо:

 1. за да се съобразим с приложимите закони, което може да включва закони извън държавата, в която живеете, да отговорим на искания на обществени или държавни власти, което може да включва власти извън държавата, в която живеете, да сътрудничим на правоприлагащите органи или по други правни съображения;
 2. за да наложим изпълнението на нашите правила и условия;
 3. за да защитим нашите интереси, поверителност, безопасност или имущество и/или тези на нашите филиали или дъщерни дружества, Вас или други лица.

В допълнение можем също да използваме, разкриваме или прехвърляме Вашата информация на трети страни във всякакви случаи на реорганизация, сливане, продажба, образуване на съвместно предприятие, преотстъпване, прехвърляне или друго разпореждане като цяло или с част от нашите предприятия, активи или акции (включително във връзка с процедура по несъстоятелност или друга подобна процедура).

УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ  

Тези правила за поверителност не се отнасят и ние не носим отговорност за поверителността, информацията или други практики на които и да било трети страни, включително такива, опериращи уебсайтове или услуги, към които има връзка от страниците на WAW. Включването на връзка в страниците на WAW не означава одобряване на свързаните сайтове или услуги от наша страна и от страна на нашите филиали или дъщерни дружества.

Освен това не носим отговорност за събирането, използването и разкриването на информация или за правилата и практиките за сигурност на други организации, като Facebook, Apple, Google, Microsoft, Twitter или който и да било друг производител или доставчик на приложения, доставчик на социално-медийна платформа, доставчик на операционна система, доставчик на безжични услуги или производител на устройства, включително по отношение на каквито и да е лични данни, които разкривате на други организации чрез или във връзка със страниците на WAW. Тези други организации може да имат свои собствени бележки, декларации или правила за поверителност. Настоятелно Ви препоръчваме да ги разгледате, за да разберете как Вашите лични данни може да се обработват от тези други организации.

Като свързвате акаунта си във WAW с акаунта си в социална мрежа, Вие ни давате право да споделяме информация с доставчика на акаунта Ви в тази мрежа и разбирате, че използването на информацията, която споделяме, се ръководи от правилата за поверителност на доставчика на социалната мрежа. Вашите лични данни може да бъдат споделени с приятелите Ви, свързани с акаунта Ви в социалната мрежа, с други потребители на уебсайта и с доставчика на акаунта Ви в социалната мрежа във връзка с Вашето споделяне в нея. WAW е обвързана с практиките и правилата за поверителност на тези трети страни, както и с нашите собствени вътрешни правила за социалните мрежи.

БИСКВИТКИ ИЛИ ДРУГИ ПРОСЛЕДЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРЕТИ СТРАНИ  

Ние използваме бисквитки или други подобни технологии, когато Вие взаимодействате със и използвате страниците на WAW – когато посещавате уебсайтовете ни, използвате нашите страници в социалните мрежи, получавате имейли от нас и използвате нашите мобилни приложения и/или свързани устройства. В повечето случаи ние няма да можем да Ви идентифицираме директно от информацията, която събираме, използвайки тези технологии.

Събраните данни се използват за:

 • Осигуряване на правилната работа на дигиталния канал;
 • Анализ на използването на дигиталните канали, за да можем да оценяваме и подобряваме ефективността им;
 • Свързване със социалните Ви мрежи и четене на отзиви;
 • Подпомагане на по-доброто персонализиране на рекламите според интересите Ви, както във, така и извън дигиталните канали на WAW.

Можете да изтривате бисквитки, ако желаете; докато някои бисквитки са необходими за преглед на и навигация в сайта или приложенията ни, повечето от функциите ще бъдат достъпни и без бисквитки. За повече информация относно използването на бисквитки или други подобни  технологии и за Вашия избор по отношение на тях, моля, прочетете нашите правила за бисквитки.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

КАК СЕ ГРИЖИМ ЗА СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние се стремим да използваме разумни организационни, технически и административни мерки за защита на личните данни в рамките на нашата организация. За съжаление, нито едно прехвърляне на данни и нито една система за съхраняване не могат да бъдат 100% сигурни. Ако имате основания да смятате, че Вашите взаимодействия с нас вече не са сигурни, моля, незабавно ни информирайте съобразно раздел "Как да се свържете с нас?" по-долу.

ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ? 

Ние ще съхраняваме личните Ви данни за толкова време, колкото е нужно или разрешено във връзка с целите, за които са събрани. Критериите, според които се определя периодът на съхранение, включват: i) времето, през което имаме продължаващи връзки с Вас да участвате в страниците на WAW; ii) дали съществува законово задължение, което трябва да изпълним; и iii) дали съхраняването е препоръчително с оглед на нашето правно положение (напр. по отношение на приложимия срок на давност, съдебни спорове или регулаторни разследвания).

ЮРИСДИКЦИЯ И ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Личните Ви данни могат да бъдат съхранявани и обработвани във всяка държава, в която имаме обекти или ангажираме доставчици на услуги, и като използвате страниците на WAW ила за защита на личните данни. При определени обстоятелства съдебни власти, правоприлагащи органи, регулаторни агенции или органи за сигурност в тези държави може да имат право на достъп до личните Ви данни.

Ако се намирате в ЕИП, личните Ви данни може да бъдат прехвърлени към наши филиали или доставчици на услуги в държави извън ЕИП, признати от Европейската комисия за осигуряващи адекватно равнище на защита на данните, отговарящо на стандартите на ЕИП (пълният списък на тези държави се намира тук). За прехвърляне на данни от ЕИП в държави, за които Европейската комисия счита, че не са с адекватно равнище, ние сме предприели адекватни мерки за защита на личните Ви данни, като нашите Задължителни корпоративни правила за данните на клиента, доставчика и бизнес партньора и/или стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия и/или, ако доставчикът на услуги е със седалище в САЩ, е сертифициран член в съответствие с Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Можете да получите копие на тези мерки.

ВАШИТЕ ПРАВА И ИЗБОРИТЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Ако желаете да отправите искане за достъп, поправка, изтриване, ограничение на достъпа или ако възразявате на обработката на личните данни, които преди това сте ни предоставили, или ако поискате електронно копие на личните си данни, за да го изпратите на друга компания (доколкото приложимите закони Ви дават право на това прехвърляне на данни), можете да се свържете с нас чрез office@waw.bg. Ние ще отговорим на искането Ви съобразно приложимите закони.

Моля, изяснете в искането си кои лични данни желаете да бъдат променени, дали искате личните Ви данни да не бъдат използвани в нашата база данни или ни съобщете какви ограничения желаете да поставите за използването от наша страна на личните Ви данни. С оглед на Вашата защита ние можем да се съобразим само с искания по отношение на личните данни, свързани с акаунта Ви, имейла Ви или друга информация от акаунта, който използвате, за да отправите искането си, и може да има нужда да потвърдим самоличността Ви, преди да изпълним искането.

Можете също да се отпишете от получаване на електронни известия от WAW. Ако не желаете повече да получавате свързани с маркетинга имейли, можете да се отпишете, като щракнете върху бутона за отписване в долния край на всеки промоционален имейл, който получавате от нас.

Моля, отбележете, че може да е необходимо да запазим известна информация поради воденето на регистри и/или за да можем да довършим трансакции, започнати преди Вие да поискате промяна или изтриване (напр. ако направите покупка или участвате в промоция, може да не бъдат възможни промяна или изтриване на личните данни преди завършването на тази покупка или промоция). Може също да има остатъчна информация, която ще остане в нашата база данни и други записи и няма да бъде премахната.

Ние ще се постараем да се съобразим с искането(ията) Ви в най-краткия разумен срок. Моля, отбележете, че даже и ако се отпишете от получаване на свързани с маркетинга имейли, ние ще продължаваме да Ви изпращаме важни административни известия, от получаването на които не можете да се отпишете.

Ако се възползвате от (някои) свои избори и права, може да не бъде възможно да използвате, изцяло или отчасти, някои услуги на WAW.

СПЕЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Страниците на WAW не са предназначени за деца според определението в приложимите закони и ние не събираме умишлено лични данни на деца. Въпреки това политиката на WAW е да се съобразява със закона, когато е необходимо разрешение от родител или настойник преди събирането, използването или разкриването на личните данни на деца. Ние сме поели ангажимент за защита на неприкосновеността на личните данни на децата и горещо препоръчваме на родителите и настойниците да имат активна роля в онлайн активностите и интересите на децата си.

Ако родител или настойник узнае, че детето му/ѝ, ни е предоставило своите лични данни без неговото/нейното съгласие, трябва да се свърже с нас чрез office@waw.bg. Ако ние узнаем, че дете ни е предоставило своите лични данни, ще изтрием тези данни от нашите файлове.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Ако имате някакви въпроси относно тeзи правила за поверителност или начина, по който WAW използва личните Ви данни, моля, свържете се с нашия отговорник по защита на данните на office@waw.bg. Имате също право да подадете оплакване до надзорен орган, компетентен за Вашата държава или регион.